Volná krajina
Ozdravení vodního režimu na Lesnovských mokřadech Foto: Vojta Herout, www.vojtaherout.com

Ozdravení vodního režimu na Lesnovských mokřadech

Meliorační detektivka aneb kam mizí voda. Tak by se dal s trochou nadsázky nazvat projekt revitalizace Lesnovských mokřadů na okraji Jihlavy. Přírodovědně cenná lokalita kolem Stříbrného potoka a rybníků Kulatina a Luční už původní mokřady příliš nepřipomínala. A když se členové spolku Mokřady rozhodli pro revitalizaci oblasti, čekalo je v první řadě doslova detektivní pátrání po tom, kam se ztrácí voda. Na vině se ukázaly být rozsáhlé meliorační úpravy z minulosti.

Až po vyhledání a odstranění všech nalezených melioračních trubek se mohly na původně poměrně suchou louku vrátit tůně a potok opět dostal své přírodní koryto. A už první rok se ukázalo, že opatření výborně fungují. Po letech se sem dokonce vrátila i rosnička!

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Dobrovolníci sdružení ve spolku Mokřady se rozhodli vrátit biologicky cenné lokalitě Lesnovských mokřadů její přirozenou schopnost udržet vodu, kterou kvůli úpravám v minulosti a špatné údržbě zdejších rybníků ztratila. Nejprve vytvořili několi menších tůní a opravili dva zdejší rybníky. Jako nezbytné se ukázalo navrácení zatrubněného Stříbrného potoka na povrch mokřadu. Na místě navíc začali pořádat akce pro širokou veřejnost, mokřad tak nyní slouží i k ekologické osvětě.
 
Jak to funguje
V letech 2017-2018 se podařilo navrátit zatrubněný Stříbrný potok na povrch do nového přírodě blízkého koryta o délce 330 metrů. Doplňují jej tři mělké tůně velké 130, 150 a 550 metrů čtverečních a řada dalších menších tůní. Nejlepší je, že většina tůní vznikla pomocí dobrovolníků. Kdo by se chtěl po lokalitě projít, bude potřebovat holínky, protože celé území je méně či více podmáčené. To závisí na aktuálních deštích.

Spolek Mokřady navázal také opravou navazujících přírodních rybníků, aby spolu s mokřadem lépe plnily vodozádržnou funkci. Proměnil také jejich využití. Nově jsou zde jen nízké rybí obsádky, což podporuje růst vodních rostlin. Revitalizací prošly také zazeměné části zátopy většího z rybníků, vznikly zde zimoviště pro drobné živočichy, průběžně dochází k nezbytným prořezávkám dřevin a mozaikovitému kosení luk.
 
Původní stav
Před čtyřmi lety byla na většině oblasti odvodněná louka, která byla intenzivně strojně kosená. Později se ukázalo, že zdejší potok je zatrubněný a louka je protkaná hustou meliorační sítí. Rybníky byly ve špatném technickém stavu a ve zhoršeném biologickém stavu.
 
Údržba
Je nutné počítat s každoročním kosením či zavedením pastvy a péči o rybníky. Podle potřeby je nutné obnovovat vybrané tůně a prořezávat dřeviny. Každoroční náklady na údržbu se tak pohybují v nižších až vyšších desítkách tisíc korun.
 
Proč to není jinak
Jiné varianty Spolek Mokřady nezvažoval. V případě rybníků by možná k lepším výsledkům vedla jejich kompletní revitalizace, zvolili však cestu menších oprav a údržby.
 
Největší výzvy a překážky
Hlavním problémem byla administrativní zátěž a chybějící dokumenty o dříve provedených melioračních úpravách.

Hlavní projekt revitalizace se s úřady řešil nejméně 1,5 roku. Až při realizaci se zjistilo, že je celá louka protkána systémem meliorací. Vše se muselo vyřešit tak, aby voda v mokřadu zůstávala a neodtékala pod zem.

U rybníků se dodnes řeší průsaky, u jednoho se dokonce zdá, že pod ním vede meliorace.
 
Zkušenosti z provozu
Pracně získanou zkušeností bylo zjištění, že meliorace musí ze země pryč. Jejich ucpávání ani pokusy o zachycení přítoků nefungovalo.

U rybníků se stále řeší průsaky, zřejmě proto, že jde o stará vodní díla.

Dvě z tůní nečekaně rychle zarostly orobincem, rostliny se totiž zřejmě dostaly k živinám, které pro ně dříve v odvodněné louce nebyly přístupné. Kvůli tomu bude nutné řešit částečnou obnovu nebo snížení vegetace v tůních.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady na úpravy mokřadu jsou odhadovány celkem na 1,3 milionu korun. Z toho revitalizace mokřadu nad Kulatinou vyšla na 800 tisíc korun.

finance se čerpaly ze zdrojů Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, Program péče krajinu, Nadace Partnerství, Kraj Vysočina, Město Jihlava, Český svaz ochránců přírody, vlastní náklady členů Mokřady z.s.

Revitalizace vodních prvků Zemědělská krajina Nedostatek vody a sucho Zeleň v krajině 

Lokalita:
Lesnovské mokřady, Jihlava
Realizace:
2013 – 2019
Autor:
Mokřady z.s.
Zhotovitel:
Mokřady z.s.
Investor:
Mokřady z.s.
Kontakt:
Mgr. Jaromír Maštera
jaromir.masterahaha.@gmail.com

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odebírat

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení