Volná krajina
Mokřady Jablonné – ráj pro lidi i přírodu Foto: Vojta Herout, www.vojtaherout.com

Mokřady Jablonné – ráj pro lidi i přírodu

Z původně zanedbaného místa plného černých skládek vybudovala nezisková organizace Čmelák harmonické místo pro lidi i přírodu. Soustava 8 různě velkých tůní, zamokřené oblasti i lužní olšový les včetně 2 potoků rozkládající se na 6 hektarech jsou nyní kvalitní ukázkou zadržování vody v krajině tam, kde si to příroda sama žádá. Svůj nový domov zde našlo mnoho druhů vzácných a ohrožených rostlin a živočichů. Mokřady jsou vyhledávaným místem pro každodenní rekreaci a slouží také jako přírodní učebna pro žáky a studenty v rámci ekologické výchovy.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Projekt je od počátku vymýšlený jako opatření na zadržování vody v krajině, jelikož se jedná o přirozené rozlivové území. Mokřady přispívají také k lokálnímu ochlazování krajiny.
 
Jak to funguje
Mokřad začal vznikat ve chvíli, kdy se iniciátorům proměny této oblasti podařilo v rámci veřejné dražby získat 6 hektarů klíčových pozemků.

Nezisková organizace Čmelák se rozhodla oblast otevřít a vyčistit s důrazem na tři vzájemně propojené oblasti: zadržování vody v krajině, aktivní a praktickou ochranu biodiverzity a využití rekreačního potenciálu pro místní obyvatele i další návštěvníky.

V průběhu let zde organizace Čmelák vytvořila 8 různě velkých tůní o celkové rozloze třičtvrtě hektaru. Postupně vznikalo také zázemí pro návštěvníky: perková cesta, povalový chodník, pěšina, šlapáková cesta, cesta vodou přes kameny, vyhlídková mola, malá pláž umožňující vstup do vody, koše, lavičky a stůl i přírodní ohniště. Instalované byly také 3 informační panely.

V neposlední řadě Čmelák pravidelně seče okolní louky, vysazuje některé chráněné a vzácnější rostliny, jako je kosatec sibiřský, kosatec žlutý, ďáblík bahenní. Vybudovala také ještěrkovník a hadník i nechává některá místa bez údržby. Podporuje tak biodiverzitu i estetické zážitky pro návštěvníky.

Nyní se připravuje druhá etapa: areál se rozšíří o dalších 5,5 hektaru pozemků a přibližně 25 nových tůní.
 
Původní stav
Před rokem 2005 byla lokalita dlouhodobě neudržovaná, z velké části zarostlá rákosem, bez vodních ploch a s výskytem černých skládek komunálního odpadu. Přístup pro veřejnost byl špatný, místo spíše odpuzovalo od pobytu.
 
Údržba
Je potřeba počítat s průběžnou údržbou, likvidací odpadků a drobné opravy – tyto náklady se ročně pohybují kolem 30 tisíc korun. Náklady na vytrhávání orobince a rákosu se pohybují také kolem 20 až 30 tisíc korun. Sekání luk je pak vyčísleno na 40–60 tisíc korun.
 
Proč to není jinak
Žádné alternativy zvažovány nebyly, lišilo se nanejvýš uvažované trasování jednotlivých cest.
 
Největší výzvy a překážky
Největší problém bylo sehnat odpovídající množství peněz.
 
Zkušenosti z provozu
Areál je místem exkurzí pro odborníky, venkovní učebnou pro programy ekologické výchovy a naučným areálem pro veřejnost. Zvýšil se také počet chráněných druhů rostlin ze 3 na 14.

Nepočítalo se s tím, že přijdou dva suché roky a hladina vody poklesne a obnaží se část břehů. Letos na jaře se ale ukazuje, jak mokřady skvěle plní svou roli – vody je zde opět přibližně 30 centimetrů nad běžnou hladinou.

Nečekaným překvapením bylo také to, že zde najde domov nutrie. Už se však v lokalitě nevyskytuje.

Počítalo se s tím, že se do velkých tůní zavlečou ryby, že lidi budou nechávat odpadky, že stoly a lavice musí být robustní, aby nebyly poničené. Tato očekávání se naplnila.
 
Kolik to stálo
Za dobu více než 10 let bylo do lokality investováno přibližně 5,5 milionu korun.

Pro proměnu oblasti byla vyžita řada dotací a grantů, v abecedním pořadí od těchto organizací: Liberecký kraj, Ministerstvo životního prostředí, Nadace OKD, Nadace Partnerství, NROS, Nadace VIA, Nestlé, Norské fondy, Program Švýcarsko-české spolupráce, Státní fond životního prostředí, Wikov Industry.

Životnost návštěvnické infrastruktury je uvažována na 10 až 15 let, životnost malých tůní se předpokládá 10 až 20 let a velkých tůní 20 až 50 let. Návratnost ani úspora není u tohoto typu projektu vyčíslená.

Revitalizace vodních prvků Biodiverzita Vlny horka a tepelný ostrov Povodně a přívalové srážky Zeleň v krajině 

Lokalita:
Jablonné v Podještědí, okres Liberec
Realizace:
2005 – dosud
Autor:
Autorem původní myšlenky a záměru je Mgr. Jan Korytář
Zhotovitel:
Hlavní dva jsou Čmelák Společnost přátel přírody z. s. a Kampa Marynka s. r. o. – zemní práce
Investor:
Čmelák Společnost přátel přírody, z. s.
Kontakt:
Mgr. Jan Korytář
korytar.janhaha.@email.cz
„Mokřady Jablonné jsou ukázkovou revitailzací na pomezí města, která dokázala ze zanedbaného a v podstatě odpudivého území vytvořit místo pro odpočinek, setkávání, a to vše v přírodě. Každý si tam najde své - milovník přírody i ten, kdo chce s blízkými strávit den u ohně a grilovat. Mokřady jsou také velmi využívány pro edukační aktivity školami. “
Ing. Michael Hošek
Odborný garant soutěže

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odebírat

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení