Volná krajina
Mokřadní prvky v lokalitě Hrubé Kusy Foto: Město Rousínov

Mokřadní prvky v lokalitě Hrubé Kusy

Jak dokázat, že mohou být protipovodňová opatření zároveň hezkou rekreační oblastí, kam si lidé chodí odpočinout? Třeba takovým způsobem, jako to vyřešili v Rousínově u Brna. Aby zachránili bytovou zástavbu před povodněmi na toku Rakovce, vytvořili přírodní mokřad, který v případě potřeby zachytí i velkou vodu. Funkcí má tento systém více než dost a každý si tam vybere to své. Elegantní řešení ocení především příroda.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Základním cílem projektu je zlepšená schopnost záchytu vody v oblasti Hrubé kusy. Zejména je důležité, aby toto opatření fungovalo při větších povodňových vlnách a chránilo nejen Rousínov, ale i okolní obce. Vytvoření mokřadního systému s sebou navíc přináší výskyt nových druhů rostlin a živočichů a podporuje tak biodiverzitu oblasti.
 
Jak to funguje
Pro zvýšení retence vody v nivě potoka Rakovec, nacházejícího se východně od centra Rousínova, byl vytvořen systém tůní. Firma KAVYL, spol. s.r.o. zde vyhloubila dvě velké tůně obklopené dalšími malými tůněmi. Tyto tůně mají při naplnění a stále hladině objem 4 700 m3. V blízkosti bylo vybudováno ještě suché koryto, které může v případě přívalových dešťů zpomalit či zcela zastavit povodňovou vlnu a ochránit tak blízkou zástavbu. Celá tato soustava vytvořila mokřad s průtočnými i neprůtočnými tůněmi. Celkově mají zásahy dopad na území o rozloze 6,7 ha.

Na březích tůní a v blízkosti suchého koryta vysázelo město stromy a křoviny jako útočiště různým živočišným druhům. V blízkosti mokřadu se často vyskytují také vzácné druhy živočichů. Objevují se tu obojživelníci, vodní ptáci, ale i bažanti nebo zajíci z blízkých polí.

Dnes je toto místo nejen funkčním prvkem protipovodňové ochrany, ale také příjemnou rekreační oblastí. Bývá cílem procházek místních obyvatel.
 
Původní stav
Před realizací projektu byla většina pozemků využívána jako orná půda pro intenzivní zemědělství. Zbytek pozemků pak představovaly trvalé travnaté porosty.
 
Údržba
Po vytvoření mokřadního systému už není potřeba dalších velkých zásahů. Jediné nutné úkony, které však patří do klasické údržby zeleně, je sekání trávy probíhající dvakrát ročně. Jednou za několik let pak bude potřeba provést prořezávku zasazených keřů a stromů.
 
Proč to není jinak
Jiné možnosti ke zpracování tohoto projektu město nezvažovalo. Byl totiž zpracován na základě dřívější studie.
 
Největší výzvy a překážky
Jako největší výzvu shledali zpracovatelé projektu převoz vytěžené ornice na velkou vzdálenost. Objem tohoto materiálu zaplnil zhruba 300 nákladních aut.
 
Zkušenosti z provozu
Nepříjemný faktor, který ovlivnil výsadbu zeleně v okolí tůní, bylo sucho. To přišlo na jaře v době ozeleňování a ohrozilo uchycení rostlin a jejich růst. Bylo tedy potřeba zvažovat možnost prolití lokality vodou dopravenou zavlažovacími vozidly.
 
Kolik to stálo
Náklady na realizaci projektu dosáhly 5 021 936 Kč a náklady za projektovou dokumentaci 240 790 Kč. Většinu prostředků se podařilo získat z Operačního programu životního prostředí 4 658 586 Kč, zbytek nákladů poskytlo město Rousínov.

Revitalizace vodních prvků Biodiverzita Povodně a přívalové srážky Eroze půdy Zeleň v krajině 

Lokalita:
Rousínov, okres Vyškov
Realizace:
1-11/2019
Autor:
VZD INVEST, s.r.o.
Zhotovitel:
KAVYL, spol. s.r.o.
Investor:
Město Rousínov
Kontakt:
Mgr. Dana Chromá
chromahaha.@rousinov.cz

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.