Pracovní prostředí
Video: Radovan Kramář

Zelená výrobní hala Železný

Vítěz kategorie Pracovní prostředí 2019

Víte, jak vypadá obyčejná průmyslová hala a její okolí? V létě je rozpálená, v zimě je v ní chladno a voda odtéká kamsi pryč. Hala firmy Železný na výrobu kajaků stojící nedaleko Prahy vypadá úplně jinak. Střechu tvoří oblouky, mezi kterými kvetou netřesky. Spolu se substrátem zadržují dešťovou vodu a udržují stabilní teplotu budovy. U vchodu se zrcadlí vodní hladina a opodál rostou květiny v kořenové čistírně odpadních vod. Ta připravuje použitou šedou vodu z haly na využití při splachování toalet.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Výrobní hala firmy Železný se podílí na zpomalování odtoku dešťové vody a zadržování vody v krajině. Voda, která se vypařuje ze střechy, vodní nádrže a kořenové čistírny, ochlazuje mikroklima svého okolí. Nádrž je navíc jedinou vodní hladinou v širokém okolí a je tak záchranným místem pro život mokřadních rostlin a vodních živočichů, především vážek a šídel. Vysazené jsou zde i ryby.
 
Jak to funguje
Zelená střecha výrobní haly se rozkládá na ploše 500 metrů čtverečních. Pokrývá ji substrát spolu s vysazenými suchomilnými rostlinami nenáročnými na údržbu. Zelená střecha zadržuje dešťové srážky a přebytečná voda stéká do požární nádrže, která je umístěna u vchodu do areálu firmy.

Vodní nádrž na ploše 250 čtverečních metrů zachytává, odpařuje a pomalu zasakuje vodu. Je osázená mokřadními rostlinami, které vodu pomáhají čistit. Šedá odpadní voda vznikající v objektu vtéká do soustavy podzemních nádrží a následně putuje do kořenové čistírny odpadních vod. Přečištěná voda je v budově využívána ke splachování toalet.
 
Původní stav
Místo, kde dnes stojí výrobní hala, bylo kdysi polem určeným k rozšíření průmyslového areálu v Jílovišti. Přestože území bylo využito pro stavbu výrobní haly, obohatilo své okolí o vodní hladinu i kvetoucí záhony. Okolo areálu se nachází další průmyslové budovy, pole a v dálce lesy.
 
Údržba
Budoucí náklady se týkají pravidelného kosení vzrostlých rostlin v kořenové čistírně odpadních vod a dosazování netřesků na střeše. Finance poputují i na čištění vodní nádrže u vchodu do areálu a nádrží kořenové čistírny. Za pět let se tak konalo pouze jednou.
 
Zkušenosti z provozu
Vlivem silného větru při bouřkách se v prvním roce párkrát stalo, že substrát z jednoho z rohů střechy odlétl. V tomto místě firma Železný nahradila část střechy dlaždicemi a blízké okolí doplnila kokosovou rohoží, která drží substrát a netřesky na místě.

Úspora pitné vody dosahuje 50 % oproti standardnímu řešení.
 
Kolik to stálo
V porovnání s budováním konvenční výrobny byla cena výrobní haly vyšší zhruba o 10 %. Finance putovaly z vlastních zdrojů a z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Předpokládaná životnost opatření je 50 let.

Výrobní areál Čištění a recyklace vody Zelená střecha Biodiverzita Vlny horka a tepelný ostrov 

Lokalita:
Jíloviště, okres Praha-západ
Realizace:
2014
Autor:
Antonín Železný – návrh haly, Kořenovky.cz – Hopodaření s vodou
Zhotovitel:
Železný s. r. o., Kořenovky.cz
Investor:
Železný s. r. o.
Kontakt:
Michal Šperling
michal.sperlinghaha.@gmail.com
„Inspirativní koncept, který demonstruje možnosti adaptace výrobního prostředí na změnu klimatu (zde sucho a vysoké teploty), ale také řešení směřující k minimalizaci negativních vlivů urbanizace na životní prostředí a vodní režim krajiny.“
RNDr. Jakub Horecký, Ph.D.
Odborný porotce soutěže

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.