Zastavěná území
Video: Radovan Kramář

Park pod Plachtami v Brně

Kam s dešťovou vodou na sídlišti? V brněnském Novém Lískovci mají jasno. Místo v kanálu voda ze střech tří panelových domů končí v jezírku, které vévodí centru zeleného Parku pod Plachtami. Projekt nevšedně řeší přetíženou kanalizaci při přívalových deštích. Skloubením vodní plochy se zelení park také snižuje teplotu na přehřátém sídlišti.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Brněnská městská část Nový Lískovec leží na jižním svahu. Místo je tak ohroženo suchem a horkem. Park s jezírkem ale zadržuje dešťovou vodu a pozitivně ovlivňuje klima po celý rok. Zároveň snižuje zátěž kanalizace, která je při přívalových deštích přetížená. Za nápadem stála i snaha o vytvoření domova pro vodní organismy, hmyz a drobné obratlovce a ptáky.
 
Jak to funguje
Projekt je pilotním příkladem využití dešťové vody na území Nového Lískovce, který patří z hlediska počtu obyvatel k nejhustěji zastavěným částem Brna. Výsledkem je 32 tisíc metrů čtverečních zelené parkové plochy, jejímž centrem je jezírko. Napájeno je dešťovkou, která přitéká ze střech tří okolních panelových domů. Zatímco v severní části a po obvodu parku byly vysázeny stromy a keře, v jižní části byla ponechána původní vegetace doplněná loukami s lučním kvítím. Různá prostředí poskytují domov různým druhům živočichů a rostlin. Celý park je vybavený naučnou stezkou s informačními tabulemi.
 
Původní stav
Park pod Plachtami je vybudován na ploše uvnitř sídlištní zástavby, která byla zarostlá náletovými dřevinami. Původně bylo toto místo určené k další zástavbě.
 
Údržba
O park pečuje městská část Brno-Nový Lískovec. Roční náklady na údržbu a správu parku nepřesahují 300 tisíc korun.
 
Proč to není jinak
Projekt je výsledkem dlouhodobého plánování a mnoha diskuzí s občany v průběhu let 2005 až 2011. Záměrem byla výstavba vodního prvku v urbanizovaném území a s tím spojené řešení problematiky dešťových vod. Nedostatečná kapacita dešťové kanalizace totiž limituje další rozvoj městské části. Zkapacitnění kanalizace je však extrémně drahá záležitost. V Novém Lískovci se proto pokusili o ekologickou alternativu, která kromě nižších nákladů přinesla i pozitivní efekt pro kvalitu bydlení.
 
Největší výzvy a překážky
Městská část narazila na překážky technického charakteru. Při plánování museli překonat podmínky správců sítí, zejména Brněnských vodáren a kanalizací, které projekt mírně prodražily. Překvapením byla negativní reakce části veřejnosti. I přes důkladné projednávání vyvolával plán vodního prvku obavy z komárů, zápachu a z bezpečnosti dětí. Žádná z obav se ale nepotvrdila. Vodní prvek funguje už 8 let, i v době extrémního sucha a veder nedochází k zápachu ani úhynu živočichů.
 
Zkušenosti z provozu
První rok po vybudování jezírka se rozmnožily invazivní druhy ryb jako střevlička východní a karas stříbrný, které zcela zlikvidovaly rostliny. Nasazení dravých ryb však situaci vyřešilo. V pátém roce provozu se rozbilo stavidlo, odlovili proto ryby a jezírko vypustili. Po opravě a vyčištění dna bylo jezírko opět napuštěno, vodní rostliny zásah přežily bez úhony a diverzita se velmi rychle obnovila.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady na vybudování Parku Pod Plachtami v brněnském Novém Lískovci dosáhly 12 milionů korun včetně projektové části. Na financování se podílelo Statutární město Brno, městská část Brno-Nový Lískovec a Státní fond životního prostředí, který přispěl zhruba 17 % z celkové částky. Předpokládaná životnost opatření je uvažovaná do 50 let.

Městská zeleň Využití dešťové vody Stínění Biodiverzita Vlny horka a tepelný ostrov Povodně a přívalové srážky 

Lokalita:
Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
Realizace:
2011 – 2013
Autor:
Ing. Petr Forchtgott, Ing. arch. Jan Zezůlka, Ing. Vojtěch Joura
Zhotovitel:
Cooptel, stavební a.s.
Investor:
Statutární město Brno, městská část Brno-Nový Lískovec
Kontakt:
Ing. Jana Drápalová, starostka
drapalovahaha.@nliskovec.brno.cz
„Park, který slouží nejen lidem, ale i přírodě a zlepšuje vodní režim, je multifunkční řešení, které by se mělo stát standardem.“
Ing. Michael Hošek
Odborný garant soutěže

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odebírat

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení