Zastavěná území
Hamrys – nový rekreační park na orné půdě Foto: Vojta Herout

Hamrys – nový rekreační park na orné půdě

Hektarový park? Řeknete si možná, že nejde o nic velkého. V hustě zastavěné Olomouci, která je zároveň obklopena intenzivně využívanou ornou půdou, je ale každý strom a keř navíc znát. Místní obyvatele proto napadlo, že by vedle vodní plochy Hamrys mohl být místo pole nový park. A vedení města tento nápad podpořilo. Díky výsadbě stromů a keřů se rozšířila zdejší rekreační lokalita, nová zeleň navíc zvyšuje vzdušnou vlhkost a brání vysychání půdy.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Efekt tepelného ostrova je pro intenzivně zastavěná a rozlehlá města čím dál větším problémem. Olomouc navíc leží uprostřed zemědělsky využívané Hané. Je tedy obklopena ornou půdou, naopak o lesy je zde nouze. Vlny veder, snížená vzdušná vlhkost a vysychání půdy jsou zde proto cítit více než jinde. Právě tento stav má alespoň lokálně zlepšit nově vysazený park.
 
Jak to funguje
Na pomezí Nových sadů a Slavonína vedle pískovny Hamrys nechalo město v roce 2018 vysázet nový park. Na ploše 1,05 hektarů zde bylo vysazeno 62 vzrostlých stromů různých druhů a 466 kusů keřů, provedeny byly také terénní úpravy a výsev lučního porostu.
 
Původní stav
Na místě dnešního parku byla dříve každoročně využívaná orná půda. Park navazuje na stávající vodní plochu Hamrys, která byla už dříve oblíbeným cílem rekreace. Přímo kolem parku je vedena Jantarová cyklostezka. Nový park proto výrazně zlepšil rekreační potenciál území.
 
Údržba
Tříletá údržba všech vegetačních ploch po výsadbě bude město stát 406 tisíc korun.
 
Proč to není jinak
Další varianty nebyly s ohledem na územní plán zvažovány. Jinou lokalitu vhodnou pro tak rozsáhlou plochu zeleně územní plán v blízkém okolí nenabízel.
 
Největší výzvy a překážky
Rizikem pro nově založený park by mohl být nedostatek vláhy, a tedy i zvýšená potřeba zálivky a s tím související vyšší náklady na údržbu. Není vyloučeno ani mechanické poškození rozměrnou zemědělskou technikou pohybující se na sousedící orné půdě, případně vandalství. S těmito riziky je však možné se vypořádat a případné problémy vyřešit.

Výzvou byla extrémně krátká doba realizace parku. Na druhou stranu se ukazuje, že pokud investor zajistí finanční zdroje a disponuje odbornými složkami s odpovídajícími zkušenostmi, lze i z pozice města za 8 měsíců zrealizovat park o rozloze více než 10 000 metrů čtverečních.
 
Zkušenosti z provozu
Na hodnocení zkušeností z provozu je zatím ještě brzy. Dá se ale očekávat, že zkušenosti a inspiraci pro další podobné parky přinese použití takzvaných výplňových dřevin při tvorbě parku. Jde o dřeviny, které urychlují nástup pozitivních efektů založení parku a u kterých se současně už dopředu počítá s brzkým odstraněním.

Tato metoda v mnoha případech vyvolává u investorů obavy. Laická veřejnost totiž často prosazuje ochranu těchto výplňových porostů. Někdy dochází také ke tlaku ze strany orgánů ochrany přírody a z toho následně plynoucí obavy správců zeleně, že bude při odstranění těchto výplňových dřevin uložena povinnost náhradní výsadby.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady tvořilo 743 tisíc korun z rozpočtu statutárního města Olomouc.

Pokud bude zabezpečena průběžná údržba, lze nový park považovat za trvalou hodnotu. Ekonomický přínos ani návratnost investice nebyly vzhledem k charakteru projektu kalkulovány.

Zemědělská krajina Městská zeleň Biodiverzita Vlny horka a tepelný ostrov Povodně a přívalové srážky 

Lokalita:
Olomouc – k.ú. Nové Sady, k.ú. Slavonín, okres Olomouc
Realizace:
2018
Autor:
Zahrada Olomouc, s.r.o.
Zhotovitel:
LT EkoLesServis s.r.o
Investor:
statutární město Olomouc
Kontakt:
Ing. Ludmila Žaláková,
Odbor strategie a řízení
ludmila.zalakovahaha.@olomouc.eu

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.