Náš domov
Video: Skanska Reality a.s.

Systém recyklace šedé vody v bytovém domě Botanica

Bytový dům Botanica K v pražských Jinonicích se na první pohled příliš neliší od okolních domů v této rezidenční čtvrti. Rozdíl je v tom, jak se v něm nakládá s pitnou vodou.

Takzvaná šedá voda, tedy voda ze sprch, umyvadel a van, odtéká ve většině českých domácností bez dalšího využití do kanalizace. Technologie, které společnost Skanska použila v tomto domě, umožňují opětovné využití šedé vody zejména ke splachování toalet, případně i k zálivce rostlin. Díky tomu je možné ušetřit 26 procent běžné spotřeby pitné vody.

Projekt navíc není výjimečný jen technologií na zpracování šedé vody. Jako první v ČR získal mezinárodní environmentální certifikaci BREEAM Excellent, která posuzuje budovu z hlediska udržitelného rozvoje, tedy nejen z pohledu environmentálního, ale i sociálního a ekonomického.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Hospodaření s vodou

Cílem opatření použitých při stavbě bytového domu Botanica K je co největší úspora pitné vody. Toho je dosaženo především využitím šedé vody, tedy vody ze sprch, van a umyvadel na mytí rukou.

Projekt je prvním rezidenčním projektem v České republice, který tuto technologii využívá. Zkušenosti z projektování, stavby a užívání budovy nyní budou sloužit k tomu, aby mohly být právní normy a hygienické a stavební předpisy doplněny o požadavky nové technologie.

Další opatření – zelené střechy či solární panely

Projekt Botanica není pouze o hospodaření s vodou. Vedle recyklace šedé vody společnost Skanska neopomenula ani zelené střechy, které zachycují a následně odpařují dešťovou vodu a ochlazují tím mikroklima okolí. Zelené střechy jsou vybudované na garážích i domech v celkovém rozsahu 350 metrů čtverečních.

Zároveň společnost Skanska zapracovala i na energetické úspornosti. Díky tomu se bytový dům dostal do nízkoenergetického standardu. Projekt je o 28 % úspornější, než byl požadavek zákona. Konkrétně Skanska důkladně zateplila obvodový plášť budovy, nainstalovala kvalitní okna či vybavila společné prostory domu energeticky úsporným LED osvětlením a energeticky úspornými výtahy. Pro ohřev teplé vody navíc využívá solární energii. Fototermické kolektory jsou umístěné na střeše. Vytvořila také strategii topení pro vytvoření optimálního tepelného komfortu.
 
Jak to funguje
V bytových domech Botanica K, které se rozkládají na ploše 3 000 metrů čtverečních, má 64 bytů k dispozici systém pro recyklaci vody. Díky němu lze denně uspořit více než 10 000 litrů kvalitní pitné vody.

Použitá voda z koupelen, obvykle nebývá příliš znečištěná. Pro další použití jí stačí jen základní čistící procesy, jako například filtrace, odmaštění, sedimentace a desinfekce. Poté je možné takovou vodu znovu využít na splachování. I když je šedé vody dostatek, systém je zálohován ještě vodou dešťovou, zachytávanou ve venkovní podzemní nádrži.

V bytovém domě jsou kvůli tomu instalovány dvojí rozvody. Jedny na pitnou a druhé na užitkovou vodu. Druhá zmíněná je voda šedá, která se po úpravě čerpá ze systému v technické místnosti domu do nádrží pro splachování jednotlivých toalet.

Dalším opatřením pro nižší spotřebu vody v bytovém domě je instalace úsporných armatur, díky kterým pokleslo množství odebírané pitné vody přibližně o 14 %.
 
Původní stav
V lokalitě, kde je nyní rezidenční čtvrt Botanica, bývalo dříve pole. V místě, kde dnes stojí bytový dům Botanica K, bylo na čas i zázemí pro staveniště předchozích etap.
 
Největší výzvy a překážky
Ukazuje se, že normy a předpisy zatím s využitím šedé vody příliš nepočítají. Společnost Skanska proto připravena své zkušenosti z tohoto projektu sdílet v profesní komunitě, aby mohly být právní normy a hygienické a stavební předpisy doplněny o požadavky nové technologie.
 
Zkušenosti z provozu
V projektu Botanica K bylo v roce 2018 znovu využito 26 % z celkové spotřeby pitné vody. V konkrétních hodnotách to znamená, že z celkového nátoku pitné vody do domu o objemu 4 834 metrů kubických bylo pro splachování WC recyklováno 1 241 000 litrů. Takový objem vody by byl spotřebován, kdybyste si každý den po dobu 22 a půl roku napouštěli vanu o standardním objemu 150 litrů. Ušetřená pitná voda představuje 75 plných cisteren každá o objemu 16 kubíků.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady na popisovaná opatření dosáhly 1 800 000 korun. Nebyly využity dotace, celou částku poskytla společnost Skanska.

Projekt počítá s návratností této investice 10–15 let, zamýšlená životnost se předpokládá 20–30 let.

Za první rok provozu bytového domu Botanica K lze již vyčíslit konkrétní úspory. Domácnosti dohromady ušetřily více než 130 000 korun.

Rodinné a bytové domy Čištění a recyklace vody Využití dešťové vody 

Lokalita:
Praha 5 – Jinonice, okres Hlavní město Praha
Realizace:
2016-2018
Autor:
Skanska a.s.
Zhotovitel:
Skanska a.s.
Investor:
Skanska Reality a.s.
Kontakt:
Gabriela Hlaváčková
gabriela.hlavackovahaha.@skanska.cz

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.