Ing. Čestmír Kantor

Ekotoxa

Témata

Poradenská, analytická a projekční společnost pro oblast životního prostředí, zemědělství, lesnictví a rozvoje území.
Odborná podpora institucím a firmám při naplňování rozvojových záměrů a environmentálních opatření.

„Pravidelnou účastí na výzkumných projektech posouváme hranice poznaného ve všech sledovaných oborech. To nám umožňuje předkládat řešení na vysoké odborné úrovni, a současně zcela přizpůsobené individuální potřebě zákazníka.“

Ing. Čestmír Kantor

Vzdělání a profesní zkušenosti

Petr je absolvent oboru systematická biologie a ekologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracuje jako výkonný ředitel společnosti EKOTOXA s.r.o. V minulosti působil jako ředitel Odboru péče o krajinu na Ministerstvu životního prostředí, poté vedl krajské středisko AOPK v Ostravě. Nyní se odborně věnuje především problematice adaptace na změnu klimatu.

Výběr z projektů

Jako expert na životní prostředí je Petr zapojen do programů zabývající se rozvojem Moravskoslezského kraje (člen poradních skupiny ITI Ostrava, Strategie RESTART a dalších).

Výběr z publikační činnosti

Společnost Ekotoxa vytváří dokumenty na míru.

Kontaktujte našeho experta
Mgr. Davina Vačkářová, Ph.D.
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.