Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

SAFE TREES

Témata

Konzultační arboristika v oblasti možností posuzování míry fyziologického stresu uličních stromořadí. Posuzování biomechaniky stromů, řešení metod vyčíslování jejich hodnoty, postupů při monitoringu doprovodných organismů, metod systémové ochrany stresovaných stromů.

„Stromy jsou nutnou složkou, která městské prostředí “polidšťuje” a z betonové džungle dělá prostor, kde lze nejen přespávat a pracovat, ale i žít. Metody, kterými jsme schopni tyto benefity přesně popsat a vyčíslit přesvědčivým způsobem jejich hodnotu, jsou do budoucna základním nástrojem pro objektivní hodnocení významu konkrétních vegetačních prvků. Rizika jsme jako lidé totiž ochotni podstupovat pouze pro věci, které pro nás osobně mají vysokou hodnotu.“

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

Vzdělání a profesní zkušenosti

Arboristikou se Jaroslav začal zabývat hned po absolvování Lesnické fakulty a obor ho fascinoval hned od začátku. Svět stromů a všeho, co je obklopuje, byl oblastí, o které jsme jen obtížně získávali informace a své zkušenosti z oblasti praktické péče jsme často získávali metodou pokus-omyl.

V rámci své doktorské práce se už zabýval čistě konzultační arboristikou v oblasti možností posuzování míry fyziologického stresu uličních stromořadí. Postupně se rozrůstaly oblasti, které byly pro posuzování stromů důležité, a proto vznikla společnost SAFE TREES.

Společnost začala řešit biomechaniku stromů, metody vyčíslování jejich hodnoty, postupy při monitoringu doprovodných organismů a v posledních letech i metody systémové ochrany stresovaných stromů. Počet spolupracovníků-specialistů se tak rozrůstal až na stávající počet přibližně 20 kolegů.
 

Výběr z projektů

Aktuálně je společnost SAFE TREES součástí několika mezinárodních projektů, z nichž LIFE Tree Check je jejich nejširší platformou prezentující slovy Jaroslava "nejpalčivější problém současnosti v oblasti městských stromů."

Výběr z publikační činnosti

Publikace SAFE TREES najdete na Arboristické kademii.

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení