Proč LIFE Tree Check

Pomáháme městům střední Evropy účinně čelit dopadům klimatické změny: zejména stále častějším vlnám veder a přehřívání měst. Jak? Posilováním tzv. zelené infrastruktury – zeleně ve všech jejích podobách a možných umístěních.

Co přináší projekt LIFE Tree Check

S čím vám pomůžeme

Pomůžeme vám vaši adaptační strategii uvést do praxe. Máme zkušenosti s realizací adaptačních opatření, ale i managementem zelené infrastruktury a investičními procesy na úrovni města. Stačí nám napsat.

Vedle poradenství a inspirace vám nabídneme využití softwaru Tree Check Pro pro plánování veřejných prostor a aplikaci Tree Check App, která umí modelovat ochlazovací efekt stromů.

HP_Tree_Check_Pro.png

Jak postupujeme

Promyšlený plán a dlouhodobá strategie

Proměnit naše města, aby se v nich dalo příjemně žít po celý rok, to chce promyšlený plán a dlouhodobou strategii. Proto navrhujeme na základě praxe řady evropských měst, jako je Vídeň, Kodaň či Hamburk, následující postup:

Jak vypadají strategie v některých českých městech?

 
Praha: Adaptační strategie
Zvýšení dlouhodobé odolnosti a snížení zranitelnosti hlavního města Prahy vůči dopadům změny klimatu postupnou realizací vhodných adaptačních opatření.
Stáhnout
 
Praha: Analýza potenciálu zelených střech v Praze
Cílem analýzy oddělení datové platformy bylo vyčíslit maximální možnou kapacitu vhodných zelených střech, kde by přeměna za splnění určitých podmínek dávala smysl. Data ukázala, že Praha má velký a nevyužitý potenciál
Stáhnout
 
Praha: Implementační plán 2020-2024
Plán rozdělený do sedmi hlavních částí: východiska, popis, projekty, struktura řízení, bariéry a jejich eliminace, monitoring a evaluace, finanční vypořádání.
Stáhnout
 
Praha: Projektové karty – příloha implementačního plánu
161 projektů, pokračující projekty i záměry hlavního města Prahy.
Stáhnout
 
Brno: Zásady pro rozvoj adaptací
Zásady pro rozvoj adaptací na změnu klimatu ve městě Brně: s využitím ekosystémově založených přístupů. Východiska pro zpracování Strategie pro Brno 2050.
Stáhnout
 
Brno: Akční plán
Vodítko pro urychlení dílčích kroků při realizaci adaptačních opatření na změny klimatu do doby, než bude dopracována adaptační strategie a její implementační část v rámci strategie pro Brno 2050.
Stáhnout
 
Ostrava: Akční plán adaptace
Akční plán navazující na Adaptační strategii statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu.
Stáhnout
 
Plzeň: Strategický plán města
Klíčový nástroj využívaný pro organizaci rozvoje města a koordinaci jednotlivých zájmů včetně posílení zeleno-modré infrastrukty a zvýšení informovanosti o dopadech klimatické změny a možnostech adaptačních opatření.
Stáhnout
 
Plzeň: Akční plán 2020
Plán obsahující přehled zásadních projektů, které mají přispět k rozvoji města určeném strategickým plánem v daném období.
Stáhnout
 
Chrudim: Adaptační strategie
Adaptace na klimatickou změnu ve městě s 23 tisíci obyvateli.
Stáhnout
 
Opava: Implementační plán
Určení projektů a aktivit, které povedou k naplnění vize a cílů Adaptační strategie statutárního města Opava na změny klimatu. Plán pracuje s harmonogramem aktivit do roku 2022. Uvádí, v jakém čase a s jakými náklady budou aktivity realizovány, včetně konkrétních odpovědností.
Stáhnout
S vaší strategií vám pomůže
Ing. arch. Magdalena Maceková, Ph.D.
Nadace Partnerství
Expert na adaptace

Jak na klima s LIFE Tree Check

Analýza současného stavu adaptací ve střední Evropě
Je přirozené, že města i jejich národní vlády mají jiné představy i rozdílné strategie, jak změně klimatu efektivně čelit. Každé město je unikátní. Nemáme proto jednotný návod.

Abychom Vám mohli pomoct s proměnou Vašeho města, zanalyzovali jsme současný stav adaptací v 8 pilotních městech nad 100 tisíc obyvatel ve 4 středoevropských zemích – České republice, Slovensku, Maďarsku a Polsku.
Na co jsme v LIFE Tree Check přišli?

 
Studie výchozí situace
Zajímaly nás:
 • Adaptační politiky a strategie měst ve střední Evropě.
 • Legislativa, výzvy a překážky pro adaptace a zelenou infrastrukturu.
 • Šíře a různorodost dosavadní praxe ve městech střední Evropy.
 • Postoje a názory veřejnosti.
Zpráva v angličtině ke stažení
 
Zmapovali jsme názory klíčových hráčů
Uskutečnili jsme řízené rozhovory se stakeholdery z 8 pilotních měst ve 4 zemích střední Evropy. Zajímalo nás:
 • Kdo jsou klíčoví hráči pro rozvoj zelené infrastruktury ve městech?
 • Jaké mají kompetence, znalosti, potřeby (včetně vzdělávacích)?
Zpráva v angličtině ke stažení
 
Zanalyzovali jsme efektivnost různých typů opatření
Zajímalo nás:
 • Zda jsou stavby a projekty přispívající k ochlazení měst dražší než ty, které neberou na klima ve městě ohled.
 • Je jejich údržba a provoz skutečně neúnosně nákladná?
 • Co přinášejí lidem ve městě? Můžeme tento přínos objektivně změřit?
Zpráva v angličtině ke stažení
Pro potřeby profesionálů vytvoříme na míru inspirační moduly
Nikdo z nás není vševědoucí a nové informace i sdílení zkušeností se vždycky hodí. Proto pro Vás připravujeme vzdělávací cyklus, který blíže vysvětlí témata:

 • Problematika klimatické změny a její dopady v městském prostředí.
 • Fenomén tepelného ostrova města.
 • Možnosti, jak dopady změny klimatu ve městech zmírňovat.
 • Zelená infrastruktura, její prvky, příležitosti i rizika.
 • Práce s nástroji, které v projektu vytváříme, zejména Tree Check Pro.
 
Pro pracovníky úřadů, správce městské zeleně, projektanty či architekty
Pro ty, kdo se starají a plánují, připravujeme v každém z pilotních měst:
 • 2 zážitkové workshopy.
 • 4 online webináře.
 • 1 rozšiřující online modul.
 • Video návod k softwaru Tree Check Pro.
Kdy to bude: 7 / 2021

Webináře, rozšiřující online modul i videonávod k softwaru budou následně k dispozici ke stažení či shlédnutí.
 
Pro zastupitele
Pro ty, kdo rozhodují o rozvoji našich měst, připravujeme:
 • Kulaté stoly k tématu zelené infrastruktury a městského tepelného ostrova.
 • Individuální konzultace a informační servis.
 • Publikaci Rozhodování v kontextu klimatické změny a tepelného ostrova města.
Kdy to bude: 2020 – 2021
Zapojte veřejnost, mluvte srozumitelně
Nejste osamělými bojovníky s dopady klimatické změny. Tzv. zelená infrastruktura totiž vedle svého ochlazujícího efektu poskytuje i prostor pro setkávání, relaxaci nebo zábavu. Lidem na ní záleží a my je v tom spolu s Vámi chceme podporovat.

Důležité je však mluvit tak, aby Vaši snahu pochopil i laik. S tím Vám můžeme pomoci.
Co můžete dělat:

 
Za chytrou zábavou do Tree Check App
Každý cítíme, že v letním horku je nám lépe pod stromy. Ale věděli jste, že padesátiletá lípa má na místní klima jiný vliv než třeba stejně starý platan?

Že nepoznáte lípu od platanu? Nevadí, je tu mobilní aplikace, která toho hodně ví o stromech a keřích. Pomůže vám je poznávat a uvědomit si jejich význam pro každodenní život ve městě.

Chytrá aplikace na základě pouhé fotografie z vašeho mobilního telefonu pozná, o jaký strom se jedná. Navíc odhadne jeho stáří a vyčíslí, kolik odpaří vody, nakolik ochladí své okolí i kolik stínu poskytne jeho koruna.

Aby Vás nebo Vaše děti poznávání ještě víc bavilo, bude díky aplikaci možné soutěžit v hledání různých obvyklých i vzácných druhů stromů nebo v zalévání stromů. Co bude odměnou pro úspěšné hledače i pečovatele, je překvapení.

Kdy to bude: 6 / 2021
Více informací
 
Komunitní projekty
Sázení stromů, úpravě a zkrášlování veřejných prostorů se často věnují místní komunity – skupiny lidí, kterým není lhostejné, kde žijí. Tyto lidi s radostí podporujte v jejich snažení, pokud je to možné, poskytujte jim granty, zviditelňujte jejich činnost a inspirujte ostatní. Nebo je přesměrujte na nás, kteří tohle vše nabízíme.
Sázíme budoucnost
 
Adapterra Awards a databáze dobré praxe
Ocenění si zaslouží i všichni ti, kteří se nebáli a pustili se do vlastních adaptačních projektů. Ti totiž vyřešili velké množství problémů a nejasností, překonali různá úskalí a nyní mohou říct: Máme to, náš adaptační projekt je hotov!

Právě pro ty je určena soutěž Adapterra Awards, v níž odborná porota vybere a ocení ta nejzajímavější adaptační opatření. Jejich projekty budou inspirovat ostatní v databázi dobré praxe.
Více o soutěži
 
Mluvte s lidmi o adaptacích
Jako každá změna ve veřejném prostoru, mohou i adaptační opatření vyvolávat rozporuplné reakce. Někdy stačí veřejnost do plánování a příprav těchto změn zapojit. Jindy pomůže dát na stůl konkrétní čísla a vysvětlit přínosy pro život každého z obyvatel.

V některých případech je také třeba dlouhodobě a neúnavně vyvracet mýty, vysvětlovat nedorozumění a obrnit se trpělivostí. Tím vším jsme si prošli. Proto Vám pomůžeme mluvit o adaptačních plánech a opatřeních tak, abyste měli veřejnost vždy na své straně.
Nedělejte věci do šuplíku
Jako každá jiná složitá věc potřebuje i přizpůsobení se měst dopadům klimatické změny komplexní přístup. Nezbytná jsou kvalitní analytická data, základní strategie i konkrétní akční plány.

Klíčový je ale způsob, jakým se tyto plány uvádějí do praxe. A ještě důležitější je, aby se opravdu promítaly do každodenního života ve městě.

Při zadávání projektu nezapomeňte zahrnout adaptační opatření do požadavků na projektanta. Celkové náklady stavby se sice mírně zvýší, ale obyvatelé vašeho města novou zeleň ocení a město bude příjemnější k životu po celý rok.
Jak je vhodné postupovat a s čím Vám pomůžeme


 
Analýzy zranitelnosti
Kde se dopady klimatické změny projevují nejvýrazněji? Kde ovlivňují největší množství lidí? Kde mají tyto projevy nejničivější účinky na zdraví lidí, kvalitu jejich života? To jsou otázky, na které odpovídá analýza zranitelnosti.

Zpracování velkého množství dat umožní přesně vytipovat bolavá místa a vhodné typy zásahů a reakcí. Analytický dokument se tak stane podkladem pro další strategické úvahy.

V současné době pomáháme čtyřem pilotním městům zpracovat analýzu zranitelnosti a získané zkušenosti budeme zobecňovat a sdílet s Vámi, dalšími radnicemi a odborníky.
 
Strategické a implementační plány
Nalézt efektivní řešení problémů s pomocí analýzy dat: to je hlavní úkol strategií. Implementační plány se pak soustředí na hledání konkrétních nástrojů, jak strategie uvést v život.

V současné době pomáháme našim pilotním městům dojít od obecných priorit až ke konkrétním opatřením a projektům. S tím rádi pomůžeme i Vám.
 
Studie konkrétních adaptačních opatření
Ukážeme Vám, že je možné velmi rychle začít provádět kroky obsažené v implementačních plánech. Jednak tím, že najdeme v již připravovaných projektech prostor pro doplnění účinných adaptačních opatření. Nebo využijeme opatření, která lze udělat okamžitě bez složitých schvalovacích procesů.
 
Analýzy investičních plánů
Ani v dlouhodobějším horizontu není potřebné čekat na vysněný adaptační projekt. Investiční plány měst obsahují velké množství projektů, jejichž součástí by se jednotlivá adaptační opatření mohla stát velmi snadno. Jen je potřeba odhalit tento potenciál dostatečně včas, aby se adaptační prvek stal součástí projektové dokumentace.

Chcete pomoct s Vaší analýzou?
Napište nám
Plánujte veřejný prostor snadno a efektivně
Rozhodování o tom, jak rekonstruovat veřejné prostory nebo rozvíjet některou čtvrť, není snadné. Do celého procesu vstupují různé potřeby a požadavky.

“Nepřispívat k přehřívání města” je jen jedním z možných úhlů pohledu. Bohužel často opomíjeným. Mimo jiné proto, že dopad takto pojatých opatření na kvalitu života ve městě není snadno měřitelný.
Pro snazší rozhodování pro Vás připravujeme


 
Software Tree Check Pro™
Mají být v ulicích a na náměstích stromy? Má být tramvajový pás betonový, zatravněný nebo pokrytý rozchodníky? Má smysl podporovat v daném prostoru zelené střechy nebo regulovat hustotu výstavby?

Pro Vás, kdo váhají nad těmito otázkami, připravíme online nástroj, který bude schopen vyhodnocovat přínos zeleně pro ochlazování města v dlouhodobém měřítku. Software totiž bude pracovat i s rychlostí růstu rostlin a stromů.

Vaše rozhodování, zda například někde pokácet starý strom a vysadit nový, tak bude vycházet z objektivních předpokladů. Díky tomu bude možné vyhodnotit poměr "cena-výkon”, který daný projekt přinese pro zlepšení klimatu ve městě.

Kdy to bude: 3 / 2021 (pilotní verze)
 
Publikace o snižování tepelného ostrova ve městě
Přemýšlet při rozvoji města i o místním mikroklimatu, je pro většinu lidí nová věc. Otevírat obzory v tom, při jakých rekonstrukcích, stavbách, opravách a úpravách se dají adaptační opatření použít: to je hlavní úkol naší publikace. Ta nabídne inspiraci pro různá prostředí, komplexní i velmi jednoduchá řešení nebo upozorní na možné překážky a rizika při realizaci i údržbě.

Bude prostě slabikářem pro všechny z Vás, kdo se chtějí naučit přemýšlet v kontextu dopadů klimatické změny na naše města.

Kdy to bude: 7 / 2021
Pochlubte se
Podařilo se vám zrealizovat adaptační opatření ve Vašem městě? Nenechávejte si to pro sebe. Pochlubte se nám, dalším obcím, ale hlavně svým občanům. Ty zajisté bude zajímat, že se staráte o to, jak se nám a našim dětem bude v budoucnu ve městech žít.

Účastněte se konferencí, napište článek do zpravodaje, uspořádejte veřejnou kolaudaci nebo například svůj projekt přihlaste do soutěže Adapterra Awards, která ho vyšvihne do popředí mediálního zájmu.
Pokračujte v cestě, kterou již vyšlapali jiní
Neztrácejte čas vymýšlením toho, co už někdo někde vymyslel. Inspirujte se tam, kde už adaptační opatření úspěšně fungují.

Například v Inspirativní databázi.
Jak to děláme v LIFE Tree Check

 
Národní spolupráce
Přestože mezi našimi pilotními městy je jen osm velkých evropských metropolí, budeme cenné informace sdílet se zájemci z měst a obcí všech velikostí. Vedle měst cílíme i na odborníky, kteří ovlivňují podobu a fungování našich sídel. A opomenout nesmíme ani místa nejvyšší, jako jsou ministerstva, která nastavují klíčové parametry celostátních plánů.
 
Středoevropská spolupráce
Náš projekt je svým zaměřením středoevropský. Usiluje o vytvoření platformy pro sdílení a výměnu informací v prostoru, kde se strategie a technologie nemohly dlouho rozvíjet tak rychle, jako v jiných částech Evropy.

Vedle neustálého sdílení dobré praxe z celé Evropy máme na programu i dva atraktivní workshopy: interaktivní konference. První z nich již proběhl a jeho záznam si můžete prohlédnout na webu Adapterra Awards. Druhý nás teprve čeká. Během něj se zájemci osobně seznámí s těmi, kdo stojí za úspěšnými adaptačními projekty a zjistí praktické informace, zkušenosti i rizika, se kterými se jejich tvůrci potýkali.
 
Evropská a mezinárodní spolupráce
Ať se nám to líbí nebo ne, kdo chce pracovat pro evropská města a není v Bruselu, jako by nebyl. A my jsme! Náš bruselský kolega má za úkol držet prst na tepu doby. Je v úzkém kontaktu s evropskými a mezinárodními institucemi a inciativami, jako je Klimatická aliance, Pakt starostů a primátorů, ICLEI a další. Najdete jej na konferencích, workshopech a dalších akcích, které naše téma posouvají dál.

Velkým finále projektu bude závěrečná konference v Evropském parlamentu ve spolupráci s DG Envi a DG Regio.

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odebírat

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení