Když město pálí

Slunce se opírá do asfaltu na ulici, ze zdí okolních domů sálá horko, vzduch se ani nehne. V noci nemůžete spát, ve dne otevřít okno. Někam jít znamená zoufale hledat sebemenší kousek stínu. Život ve městě se stává nesnesitelným. Je vám to povědomé?

lidí denně navíc umírá v době vln veder

až tolik tropických dnů nás čeká každý rok

stupňů Celsia může být teplota asfaltu na silnici

Proč město není k žití?

Naše města a jejich obyvatelé se ocitli v nedobrovolné pasti tepelného ostrova...

Co se děje s našimi městy?

Ve městech bývá teplota až o několik stupňů vyšší než v okolní krajině. Vědci tomu říkají tepelný ostrov. Je způsobený velkou koncentrací budov, lidí i aut. Množstvím asfaltových a betonových ploch, nedostatkem zeleně a vody. V takovém prostoru se klimatické extrémy – jako jsou vlny horka – projevují mnohem výrazněji, než kdekoli jinde.

Co s tím můžeme dělat?

Počasí změnit nedokážeme. Podobu našich měst ale ano. Ta mohou projít proměnou, která z nich udělá příjemné místo k životu po celý rok.  A každý z nás může být její součástí. 

LIFE Tree Check je tady proto, aby vám s proměnou vašich měst pomohl.

Co může udělat každý?

Postarejte se o zálivku stromů ve svém okolí v době horka
Šetřete pitnou vodou a k zalévání používejte hlavně dešťovku
Sázejte stromy a keře a pěstujte si vlastní zeleninu na vlastní zahrádce nebo v komunitní zahradě
Při rekonstrukci vaší střechy ji přestavte na zelenou

Co dělat na úrovni města?

Sázet v ulicích více stromů a vytvářet nové pásy zeleně podél silnic
Ozeleňovat zdi a fasády domů
Chránit zeleň ve vnitroblocích a zbytečně nebetonovat
Budovat zelené střechy, především v centrech měst
Nepouštět dešťovku do kanálu, ale odvádět ji do zelených pásů nebo používat k zalévání
Při stavbě parkovišť využívat zatravňovací rošty a zasakovací povrchy
Budovat nové vodní prvky jako jsou pítka, kašny, fontánky, jezírka nebo potůčky
Zastiňovat hřiště, pěší trasy a posezení

Co přinese projekt LIFE Tree Check

Aplikaci pro každého

Představte si, že byste znali každý strom. A že byste věděli, kolik vyrobí kyslíku a o kolik stupňů zchladí horkou ulici. Přesně to bude možné díky aplikaci Tree Check App. Ta z pouhé fotografie rozezná konkrétní druh rostliny, vyčíslí její přínos pro klima ve městě a hravou formou zapojí každého do péče o městskou zeleň.

Více

Pomocníka pro snadnější plánování

Přehřátá města potřebují více zeleně, více stromů a stromořadí, parků nebo zelených pásů kolem silnic. Rozhodování o tom, kde mají smysl a nejvíce pomohou, usnadní webový plánovač Tree Check Pro™. Ten dokáže předem vyhodnotit dopad plánovaných investic tzv. zelené infrastruktury na mikroklima ve městě. Umožní tak kvalifikované rozhodování o jejich nejvhodnější podobě.

Inspiraci a osvědčené postupy

Příklady táhnou, to je stará pravda. Po celé Evropě hledáme konkrétní malé i velké projekty, unikátní kombinace opatření a nové postupy a technologie, které pomáhají městům čelit extrémním teplotám. Inspiraci u nás najde každý, kdo má chuť s přehříváním svého města něco dělat.

Buďte součástí hnutí, které mění naše města.

Odebírejte pravidelné novinky ze světa adaptací.

Organizuje

Koordinátor

Podpořeno

Hlavní partner

Partneři